Doradzamy naszym klientom również w wybranych dziedzinach prawa

DORADZTWO PRAWNE

Nie jesteśmy kancelarią prawną

Doradzamy naszym klientom również w wybranych dziedzinach prawa innych niż prawo podatkowe. Nie jesteśmy jednak kancelarią prawną i nie chcemy być tak postrzegani. Doradztwo prawne traktujemy przede wszystkim jako funkcjonalne rozwinięcie i uzupełnienie porady lub opinii podatkowej dla klienta – tak, aby uzyskał on możliwie jak najbardziej pełny i przekrojowy obraz swojej konkretnej sprawy.

Doradzamy wyłącznie w tych obszarach prawa, gdzie mamy pewność co do naszych kompetencji. Najczęściej nasze doradztwo prawne dotyczy:

Prawa autorskiego

Prawa cywilnego

Prawa handlowego

Prawa konkurencji

Prawa karnego skarbowego

Prawa
refundacyjnego

Prawa farmaceutycznego

Zakres naszego doradztwa prawnego uwzględnia również ograniczenia wynikające z przepisów. Nie wykonujemy czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji adwokatów lub radców prawnych.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Zapraszamy do kontaktu!