Profil firmy – kim jesteśmy?

STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne jest firmą świadczącą usługi doradztwa podatkowego i prawnego dla klientów korporacyjnych oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Założona w 2014 r. firma w początkowym okresie swojej działalności koncentrowała się – z własnego wyboru i z założenia biznesowego – na obsłudze klientów z sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia (tzw. branżowy butik podatkowo-prawny). Wraz z upływem czasu oraz rozwojem działalności, do grona klientów STU Stułka dołączały w naturalny sposób również klienci z innych branż, w szczególności z branży spożywczej, produktów przemysłowych i informatycznej. STU Stułka rozpoczęło również współpracę z zainteresowanymi biurami księgowymi i rachunkowymi w zakresie obsługi podatkowej i prawnej klientów tych biur. Obecnie STU Stułka obsługuje w obszarze podatków i prawa kilkudziesięciu stałych lub regularnie powracających klientów.

Struktura i sposób działania firmy – co nas wyróżnia?

Cel naszej działalności

Od samego początku celem STU Stułka było, aby świadczyć dla klientów usługi w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego o wysokiej jakości w zamian za uczciwą, a przy tym konkurencyjną cenę. Ten cel udało i nadal udaje się osiągnąć dzięki opracowaniu i konsekwentnemu stosowaniu prostej i przejrzystej „modularnej” struktury działania firmy, która pozwala na efektywne zarządzanie kosztami działalności – a w konsekwencji umożliwia stosowanie elastycznej, przyjaznej polityki cenowej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klientów.

Profesjonalne podejście

Wszystkie projekty i prace zlecone przez klientów są wykonywane od początku do końca wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie poparte odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi (doradcy podatkowego, adwokata lub radcy prawnego). Żaden z projektów, prac (lub ich części) nie jest powierzany osobom nieposiadającym uprawnień zawodowych. Gwarantuje to, że klient w każdym przypadku otrzymuje usługi doradcze o odpowiednio wysokiej jakości.

Struktura działania firmy

Większość projektów i prac zleconych przez klientów jest wykonywana osobiście przez właściciela i założyciela STU Stułka (pierwszy „moduł” działania firmy). Niektóre, wybrane projekty i prace zlecone przez klientów są wykonywane przez stałych, sprawdzonych współpracowników STU Stułka – bez wyjątku doradców podatkowych z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem (drugi „moduł” działania firmy). W przypadku pojedynczych projektów i prac wymagających pogłębionej, specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym wąskim obszarze podatków i prawa (np. w zakresie akcyzy, ceł, cen transferowych, podatku od nieruchomości itp.) STU Stułka korzysta okazjonalnie ze wsparcia podwykonawców ad hoc (trzeci „moduł” działalności firmy). W każdym przypadku projekty i prace są wykonywane pod jedną marką STU Stułka, a STU Stułka ponosi jedną łączną odpowiedzialność wobec klienta za ich wykonanie.

Adam Stułka

Ma ponad 15 lat doświadczenia zawodowego (od 2004 r.) zdobytego najpierw w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradztwa podatkowego dla klientów korporacyjnych (firm). Od 2014 r. prowadzi i sukcesywnie rozwija własną firmę doradczą – STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne.

Specjalizuje się w kwestiach podatkowych, prawnych, regulacyjnych i biznesowych o kluczowym znaczeniu dla firm: wytwarzania i dystrybucji, marketingu i wsparcia sprzedaży, badań i rozwoju, inwestycji.

Jego doświadczenie zawodowe ma charakter przekrojowy – tzn. obejmuje doradztwo:

  • w zakresie wszystkich najważniejszych podatków (zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług);
  • dla klientów o zróżnicowanym profilu – zarówno międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych polskich przedsiębiorstw o różnej wielkości i skali działalności, a także dla biur księgowych i rachunkowych.

Jest również doświadczonym trenerem i prelegentem. W prowadzonych przez siebie szkoleniach kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie przekazywanej wiedzy, opiera swój przekaz na przykładach (również zgłaszanych na bieżąco przez uczestników), studiach przypadków, scenariuszach treningowych itp. Interaktywny charakter szkoleń pozwala uczestnikom uzyskać – już na bieżąco, w trakcie szkolenia – odpowiedzi na większość ich pytań odnoszących się do konkretnych sytuacji, z którymi muszą oni się mierzyć w firmie i w życiu zawodowym.

Z wykształcenia jest prawnikiem, ma uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego (numer wpisu na listę 12007).

Jesteś zainteresowany współpracą?
Zapraszamy do kontaktu!