Nasze szkolenia

Istotnym elementem działalności STU Stułka są szkolenia o tematyce podatkowej i prawnej. Szkolenia z założenia mają charakter kameralny (maksymalnie 12-14 uczestników) i interaktywny (łączą elementy wykładu i warsztatów praktycznych – studia przypadków, scenariusze treningowe itp.). Szkolenia są ukierunkowane na dostarczenie uczestnikom potwierdzonej, praktycznej i gotowej do zastosowania wiedzy (tzn. nie polegają jedynie na wskazywaniu problemów i wątpliwości interpretacyjnych).

Szkolenia są organizowane zarówno w formule otwartej – tzn. są dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych uczestnictwem w danym szkoleniu, jak i w formule zamkniętej – tzn. są organizowane na zamówienie danego klienta i przeznaczone wyłącznie dla osób wskazanych przez tego klienta (pracowników, ewentualnie również współpracowników, kontrahentów itp.).

Na życzenie przedstawiamy referencje od klientów dotyczące przeprowadzonych szkoleń.

SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte są organizowane w terminach określonych przez STU Stułka, w siedzibie STU Stułka w centrum Warszawy. Aktualna oferta szkoleń otwartych (kalendarz, opis poszczególnych szkoleń, formularze zgłoszeniowe) jest dostępna tutaj:

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte są organizowane w terminach i miejscach ustalonych każdorazowo pomiędzy danym klientem a STU Stułka (bez żadnych ograniczeń co do terminu, czasu trwania i miejsca szkolenia). W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: