1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych dotyczących użytkowników strony internetowej www.stu-stulka.pl („Strona”) gromadzonych z wykorzystaniem Strony jest Adam Stułka STU Stułka Doradztwo Podatkowe i Prawne, ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, NIP 5213084555, REGON 147067674.
00-950 Warszawa, adres e-mail: adam.stulka@stu-stulka.pl („STU Stułka”).

 

 1. Gromadzenie danych

 

W zakresie korzystania ze Strony przez użytkownika STU Stułka przechowuje dane dotyczące zapytań http kierowanych do serwera Strony.

 

Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę.

 

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje mogą być wykorzystywane m.in. do:

 

 • zarządzania Stroną;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu użytkowników w ramach Strony oraz w celach statystycznych.

 

Użytkownik w zakresie korzystania z niektórych funkcjonalności Strony może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail (poczty elektronicznej) (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

 

Podanie danych wskazanych powyżej jest w każdym przypadku dobrowolne, jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie ze Strony w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez użytkownika.

 

Gromadzone dane osobowe użytkowników nie są przekazywane jakimkolwiek podmiotom innym niż STU Stułka.

 

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

 

 1. Prawa użytkownika

 

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

 1. Wykorzystanie plików cookies

 

Strona korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. ułatwienia użytkownikowi korzystania ze Strony podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia Strony z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości Strony do określonych preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika Strony i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych, tzn. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze Strony.